Anmälningar & tillstånd enligt miljöbalken

Vi hjälper dig med en komplett anmälan eller tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. Amasis Konsult AB upprättar ärenden inom prövningsnivåerna B- och C-verksamhet.

Anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister


Företag som importerar mer än 100 kg av en kemisk produkt per år måste anmäla detta till Kemikalieinspektionens produktregister. Amasis Konsult AB hjälper kunder att anmäla kemiska produkter. För att kunna göra en anmälan till produktregistret krävs redovisning av fullständigt recept. Amasis Konsult AB upprättar konfidentialavtal med tillverkaren och anmäler produktens fullständiga sammansättning.

Anmälan till Giftinformationscentralens databas


Giftinformationscentralen erbjuder rådgivning dygnet runt med hjälp av vårdpersonal på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Om man anger deras namn på säkerhetsdatablad skall en anmälan göras till Giftinformationscentralens databas. Amasis Konsult AB upprättar dokumentation för direkt anmälan till databasen.

Ansökan om tillstånd för biocider och växtskyddsmedel


Alla biocidprodukter måste vara godkända för att släppas ut eller användas på den svenska marknaden. Vi tar ansvar för komplett dokumentation till ansökan om tillstånd för biocider och växtskyddsmedel till Kemikalieinspektionen eller hos den Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA.

Anmälningar & tillstånd