Ansökan om tillstånd för biocider & växtskyddsmedel

Alla biocidprodukter måste vara godkända för att släppas ut eller användas på den svenska marknaden. Vi tar ansvar för komplett dokumentation till ansökan om tillstånd för biocider och växtskyddsmedel till Kemikalieinspektionen eller hos den Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA.

biocider_stor