Byggvarudeklarationer och BASTA

Vi upprättar Byggvarudeklarationer på svenska och engelska enligt Föreningen för Byggvarudeklarationer. I samarbete med tillverkare och återförsäljare av byggprodukter kartläggs produktens miljöpåverkan från ”vaggan till graven”. Dvs. från produktionsskedet av produkten, distribution, byggskedet och avfallshantering. Vi hjälper även till vid kartläggning av byggprodukterna enligt BASTA-systemet egenskapskriterier och Sunda Hus.

byggvarudeklarationer_BASTA