Utbildning i kemikaliehantering

Utbildning i miljövård och kemikaliehantering

Amasis Konsult AB erbjuder miljöutbildning för företagets personal (specifik utbildning i hantering av farliga ämnen och beredningar, riskanalys, åtgärder och skydd för kemikalier i arbetsmiljön, samt tolkning av skyddsinformation såsom säkerhetsdatablad och etiketter). Utbildningen kan även innefatta utbildning enligt ADR 1.3 för avsändning av farligt gods. Vi skräddarsyr även interna utbildningar hos våra kunder.

Utbildning i kemikaliehantering