skip to Main Content
Tel 08-27 48 42 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna
Handsprit
Photo by engin akyurt on Unsplash

Den 20 mars förenklade Kemikalieinspektionen reglerna för tillverkning av handsprit som räknas som biocid inom produkttyp 1 (Desinfektionsmedel för mänsklig hygien). Lättnaden gäller 1-propanol och 2-propanol (isopropanol). Förenklingen innebär att råvarutillverkaren av den aktiva substansen inte behöver vara med på den s.k. Artikel 95 listan. Detta är en lista av företag som är med och finansierar EU-översynsprogram för biocider. Vilket företag som helst kan i princip börja tillverka handsprit. Dock måste produkten vara märkt i enlighet med gällande förordningar för att upplysa användarna om riskerna. Dispensen att använda 1-, och 2-propanol gäller till den 16 september 2020. Du får använda råvarorna 1- och 2-propanol från vilken tillverkare som helst fram till den 30 juni. Därefter måste tillverkaren vara med på Artikel 95 listan.

Den 23 mars 2020 kom ytterligare lättnader i reglerna för Handsprit. Numera inkluderar man även aktivt klor genererade enligt vissa metoder och väteperoxid som ämnen tillåtna vid tillverkning av hand- och ytdesinfektion fram till den 16 september 2020. Den viktiga märkningen om användningsområde och halt av aktiv substans måste emellertid fortfarande vara på svenska men ytterligare information kan även tillhandahållas på norska, engelska eller danska. Försäljning till allmänheten får endast ske i bruksfärdiga lösningar via apotek eller dagligvaruhandeln.

Hur kan vi hjälpa?

Amasis har under februari och mars 2020 blivit kontaktad av flera företag som ställer om sin produktion för att tillverka handsprit. De flesta använder etanol som aktiv substans men även isopropanol förekommer. Vi bistår med rådgivning i sådana fall, i synnerhet beträffande recept och beräkningar av aktiv substans samt förslag på hur märkningen ska utformas på svenska och andra språk. Vi svarar på rättsliga frågor och frågor kopplade till emballage och säker transport av farligt gods.

Avsändning av Handsprit

Handsprit består oftast av över 70 % sprit. Trots att spriten är farligt gods i förpackningsgrupp II, finns det vissa kommersiella undantag i transportlagstiftningen. Godset behöver ingen godsdeklaration men däremot ska andra förutsättningar vara uppfyllda såsom transportmärkning som begränsad mängd.

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig! Vi hjälper dig att hitta rätt och säkert

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top