skip to Main Content
Tel 08-27 48 42 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Vi har fått hjälp med säkerhetsdatablad/etiketter, farligt godshantering och kontinuerlig utbildning av vår avsändande personal. Uppdatering sker hela tiden genom kontinuerliga kontakter med Amasis Konsult AB. Vi är mycket nöjda med den service och dokumentation som erbjuds. Vi rekommenderar även andra att anlita denna konsult. Amasis har hjälpt oss sedan år 2006.

Back To Top