skip to Main Content
Tel 08-27 48 42 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Den 1 maj 2020 har en ny anpassning av CLP-förordning (bilaga VI) trätt i kraft. Detta innebär harmoniserad klassificering för 16 nya och ändringar av klassificering och märkning hos 18 ämnen, som tidigare fanns i bilagan. Framför allt vill vi nämna ändringar av klassificeringar hos två vanliga konserveringsmedel i färger och rengöringsmedel: MIT (metylisotiazolinon) och Kathon (Kombination av två konserveringsämnen). Ändringarna berör även ett vanligt ämne såsom natriumhypoklorit som används ofta i produktion av desinfektionsmedel. Andra ämnen t.ex. Eugenol, som är ny på listan, blir klassat som allergiframkallande (Skin sens. 1A) och Propiconazol, som fanns tidigare, blir klassat som reproduktionstoxiskt. Har du något av dessa ämnen i dina produkter så kontakta oss så att vi kan uppdatera dina säkerhetsdatablad.

En lista med alla ämnen hittar du här på sidorna 4 – 12:

En annan nyhet är att de kemiska namnen nu skall skrivas på lokalt språk i säkerhetsdatabladen. Tidigare har gällt att man skriver dessa enligt en internationell nomenklatur.

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top