skip to Main Content
Tel 08-27 48 42 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Byggvarubedömningen

De största byggföretagen söker regelbundet i Byggvarubedömningens databas och väljer produkter därifrån inför upphandlingar utifrån de betyg som sätts på varje produkt. Genom att registrera dina produkter i Byggvarubedömningen, ger du byggbolagen möjlighet att välja just din produkt i samband med upphandlingar. Du gör en insats för bättre miljö samtidigt som du ökar din försäljning. Se till att samtliga dina byggvaror finns registrerade i Byggvarubedömningens databas.

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke-vinstdrivande ekonomisk förening som utvärderar och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Genom en omfattande granskning av produkter utfärdar Byggvarubedömningen en betygsättning av produkter. Dessa betyg kan vara ”Rekommenderas”, ”Accepteras” eller ”Undviks”. Bedömningen är i första hand baserad på det kemiska innehållet i produkten, men också på ett antal livscykelkriterier.

Betyget ”Rekommenderas”

  • Alla innehållskriterier är bedömda som Rekommenderas. 
  • Inget livscykelkriterium är bedömt som Undviks. 
  • Minst 50 % av de för varan relevanta livscykelkriterierna är bedömda som Rekommenderas.

Betyget ”Accepteras”

  • Inget innehållskriterium är bedömt som Undviks.
  • Inget livscykelkriterium är bedömt som Undviks.

Betyget ”Undviks”

  • Ett eller flera innehållskriterier är bedömda som Undviks.
  • Ett eller flera livscykelkriterier är bedömda som Undviks.

Det finns kriterier för bedömning av kemiskt innehåll i produkter och livscykelaspekter publicerade av Byggvarubedömningen, version 6.0, som gäller från 2021-07-01. Läs mer här.

Så hur kan vi hjälpa?

Rådgivning, hjälp med bedömninsriskerna

Vi analyserar underlag för registrering av produkter för utvärdering och registrerar dessa hos Byggvarubedömningen. Vi bevakar även nya kriterier och uppdaterar kundens information i systemet.

LÄS MER OM KONSULTTJÄNSTER

AAA (trippel-A)

Företaget kreditbedömt som AAA (trippel-A) av Bisnode AB och sigill Diamant hos Upplysningscentralen (UC)

Back To Top