skip to Main Content
Tel 08-27 48 42 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

För företagare

Consulting Services in Sweden (chemicals and dangerous goods)

Undvik problem

Den som inte deklarerar sina kemikalier på ett korrekt sätt kan få erlägga höga avgifter / BÖTER. Sverige och EU ställer allt hårdare krav. Kemikalieinspektionen har fått ökade medel att inspektera företagen. Att hantera och sälja kemikalier är ett ansvarsfullt åtagande. Hela tiden introduceras nya produkter som behöver deklareras av både säljare och användare. Utländska säkerhetsdatablad kan sällan bara översättas rakt av då det finns unika bestämmelser för den svenska marknaden. Hur håller du reda på allt detta och samtidigt ger rätt information till användarna? Amasis Konsult AB företagsidé är att erbjuda kvalificerade konsulttjänster inom miljövård, kemikaliehantering och hantering av farligt gods. Företaget finns på marknaden sedan 1995 och har sitt säte i Solna. Amasis Konsult AB omsätter ca 3 miljoner kronor per år. Företaget samarbetar med specialiserade konsulter inom samma område i andra europeiska länder.

Ha dokumentation utformad

Att ha fullständig och korrekt dokumentation kring sina kemiska produkter är ofta ett måste för att kunna sälja till mer miljömedvetna kunder. De stora företagen har i sina inköpsorganisationer ofta en person som granskar produkter som skall köpas ur ett miljöperspektiv.

Bli uppdaterad

Vi erbjuder dessutom en kontinuerlig uppföljning och uppdatering av allt material. Vi prenumererar på ny lagstiftning och kontaktar våra kunder när ny lagstiftning påverkar dem.

Consulting Services in Sweden (chemicals and dangerous goods)

Vem behöver en kemikonsult

Alla företag som säljer kemiska produkter behöver stöd beträffande kemisk lagstiftning och nyheter såvida man inte har en anställd som bevakar detta. De flesta småföretag i Sverige har inte råd med att ha en anställd som bara ägnar sig åt detta. Därför kan en kemikonsult hjälpa till och blir dessutom billigare än att ha en anställd.

Vem behöver en säkerhetsrådgivare

Företag behöver en Säkerhetsrådgivare som avsänder eller hanterar farligt gods över en viss mängd. Säkerhetsrådgivarens uppgifter är att bevaka lagstiftningen, genomföra utbildning och hålla företagsledningen informerad om den interna hanteringen av farligt gods. Säkerhetsrådgivaren är en slags länk mellan myndigheten (MSB) och den som hanterar farligt gods.

Vem behöver hjälp med byggvarudeklarationer

De företag som säljer kemiska produkter och varor inom byggbranschen behöver deklarera sina produkter hos Byggvarubedömningen. Byggvarubedömningen genomför oberoende granskningar av byggvaror och många byggbolag tar in information från dem i samband med granskning av offerter. Då hållbarhet och miljövänlighet premieras vinner ofta de företag som har de miljövänligaste produkterna.

Back To Top