skip to Main Content
Tel 08-27 48 42 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Sunda Hus

Sunda Hus erbjuder fastighetsägare ett antal tjänster för medvetna materialval. För att undvika att använda farliga ämnen i byggskedet genomför Sunda Hus en bedömning av byggprodukters hälso- och miljöeffekter utifrån underlag som leverantörerna tillhandahåller. De utfärdar bedömningar som hjälper fastighetsägare eller byggherrar att göra rätt produktval.

De största fastighetsägarna konsulterar regelbundet Sunda Hus databas och gör val inför upphandlingar utifrån betygen som sätts på de registrerade produkterna. Genom registrering hos Sunda Hus av dina produkter ger du fastighetsägarna möjlighet att välja just din produkt i samband med upphandlingar. Du gör en insats för miljön samtidigt som du ökar din försäljning. Se till att samtliga dina byggvaror är bedömda i deras system.

Bedömningen av produkter baseras på olika egenskaper och indelas i fem betyg A, B, C+, C- eller D där A är bäst. 

Betyget A

Produkter som:

 1. ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper enligt Kemikalieinspektionen (dvs. cancerframkallande-, reproduktionsstörande-, hormonstörande-, allergiframkallande ämnen m fl.);
 2. inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet;
 3. inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska ämnen;ger minimalt bidrag till smogbildning;
 4. inte avger för höga halter av formaldehyd;
 5. ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen;
 6. har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper);
 7. inte riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk;
 8. har en hög transparens kring innehållet i produkten.

Betyg B

Produkter, som inte kvalificerar sig för A, men som inte heller matchar kriterierna för C+ respektive C-.

Betyg C+

Produkter, för vilka arbetare, närliggande samhällen och miljö riskerar att utsättas för särskilt farliga ämnen vid tillverkningen av polymerer.

Betyg C-

Produkter som:

 1. riskerar att leda till exponering för ämnen med PRIO-egenskaper (t ex cancerframkallande, reproduktionsstörande, hormonstörande, allergiframkallande);
 2. riskerar att leda till exponering för ämnen med andra giftiga egenskaper;
 3. riskerar att påverka inomhusmiljön negativt genom höga emissioner av flyktiga organiska ämnen;
 4. ger högt bidrag till smogbildningen genom emissioner av flyktiga organiska ämnen;
 5. innehåller ämnen eller har tillverkats av ämnen, som vid väldigt små utsläpp kan ha en stor påverkan på klimatet.

Betyg D

Produkter, som har för lite innehållsinformation.

Bedömningskriterierna ser du på Sundas hemsida

Så hur kan vi hjälpa?

Rådgivning, hjälp med bedömninsriskerna

Vi analyserar dokumentation för registrering av produkter för utvärdering och registrerar dessa hos Sunda Hus. Vi bevakar även nya kriterier och uppdaterar kundens information i systemet.

LÄS MER OM KONSULTTJÄNSTER

AAA (trippel-A)

Företaget kreditbedömt som AAA (trippel-A) av Bisnode AB och sigill Diamant hos Upplysningscentralen (UC)

Back To Top