skip to Main Content
Tel 08-27 48 42 info@amasis.se

Kurs i kemikaliehantering

Kurs i kemikaliehantering

Utbildning i kemikaliehantering krävs för att få en förståelse av den dokumentation som måste finnas för kemiska produkter och inse att risk- och skadeförebyggande förberedelser är ledstjärnan i arbetet med kemikalier. Förståelse för eventuella risker och faror som verksamheten kan medföra ger både ledningsgruppen och personalen möjlighet att i samspel kunna ta fram rutiner och se till att dessa efterlevs och anpassas efter senaste lagstiftningen och arbetsförhållandena.

Ett preliminärt innehåll på en kurs i kemikaliehantering kan se ut så här:

  • Svenska regler och förordningar som styr kemikaliehantering
  • Gemensamma EU förordningar
  • Skillnad kemisk produkt och vara
  • Leverantörens ansvar
  • Klassificering och märkning
  • Säkerhetsdatablad
  • Miljösanktionsavgifter
  • Kommande ändringar i kemikalielagstiftningen

Riskanalys och farobedömning

En kurs i riskbedömning kan handla om att kunna förstå risker i eget arbete och kunna förebygga dessa. Vi går igenom hur man hanterar potentiella och överhängande faror i sitt dagliga arbete med kemikalier. Vårt kursutbud syftar till att bl.a. öka medvetandet för kemikaliesäkerheten genom etablerade rutiner och effektiva praktiska övningar.

Vi går igenom säkerhetsdatablad och lär ut metoden att läsa, förstå och tillämpa innehållet i detta dokument i verksamheten. Avsikten är att förse era anställda med rätta verktyg som de själva kan utvecklas med i sitt arbete med kemikalier och värna om säkerhet för både hälsan och miljön på arbetsplatsen.

Utbildning i kemikaliehantering
Foto av David Iskander på Unsplash

Varför behöver vår företag utbildning i kemikaliehantering

Utbildning i kemikaliehantering krävs för att få en förståelse av den dokumentation som måste finnas för kemiska produkter. Då många företag och myndigheter granskar dokumentationen är det av väsentlig vikt att ligga i framkant och hela tiden vara uppdaterad på gällande lagstiftning.

Hur utför vi utbildningar

Vi utför utbildningar i kemikaliehantering och farligt gods hos våra kunder. Kurserna skräddarsys ofta för kunden och de kemiska produkter som varje kund hanterar. Hanteras mest frätande ämnen så lägger vi tonvikt kring hanteringen av dem. Har kunden mest brandfarliga produkter så koncentrerar vi utbildningarna kring dessa.

Vi genomför en genomgång av kemikalielagstiftningen gällande de produkter som säjles till konsument i detaljhandeln och/eller till professionella användare.

Kursen hålls i seminarieform och avsluts med kunskapskontroll. Deltagare är ofta produktansvariga eller inköpsansvariga för kemiska produkter. Genomgången sker med powerpoint presentation. Bilderna i presentationen kan skickas separat så att varje deltagare får en kopia efter genomgången. 

Referensarbete: utbildning

Bläddra igenom våra referensjobb. Fler exempel kan du titta i vår referensarbete sida.

AAA (trippel-A)

Företaget kreditbedömt som AAA (trippel-A) av Bisnode AB och sigill Diamant hos Upplysningscentralen (UC)

Back To Top