skip to Main Content
Tel 08-27 48 42 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Kemikalieförteckning

Skyldigheten att förteckna hanteringen av kemikalier och biotekniska organismer är lagfäst. Kemikalieföreteckningen syftar till att i första hand fungera som ett komplement till säkerhetsdatablad och stöd för att bedöma vilka risker för hälsan och miljön som kan förekomma till följd av er kemikaliehantering i verksamheten. Förteckningen kan även användas som underlag för att byta ut kemikalier mot mindre farliga och som ett verktyg för att kontrollera att annan kemikalielagstiftning uppfylls.

Vad ska ingå?

Innehållet i kemikalieförteckning regleras i § 7 egenkontrollförodningen och innefattar följande punkter:

  • Produktens namn
  • Mängd (vikt) och användning av produkten
  • Information om produktens hälso- och miljörisker
  • Produktens klassificering med avseende på dess hälso- och miljörisker

Fullständig kemikalieförteckning

Det finns inget krav på att samtliga ämnen som förekommer i kemiska produkter som används i er verksamhet, ska redovisas i kemikalieförteckningen. Det är produktens namn som ska finnas med i förteckningen. Ibland kan det dock vara strategiskt gynnsamt att upprätta kemikalieföreteckning på ämnesnivå för att den ska tjäna till sitt syfte och utgöra ett kontrollverktyg. Då kan klassificerade kemiska ämnen ingå i dokumentet enligt samma princip som används i säkerhetsdatablad, dvs. över 0,1 % för giftiga och miljöfarliga substanser och över 1 % för irriterande och brandfarliga. Observera dock att det kan finnas andra regler för gasformiga substanser. Ämnen som innehåller hygieniska gränsvärden, som enligt Arbetsmiljöverket kräver mätning, kan också tas upp i förteckningen. 

Förenklad kemikalieförteckning

Kemikalieförteckningen begränsas till de kemikalier som används för produktionen, driften eller skötseln av verksamheten. Kemikalier som inte anses medföra hälso- och miljörisker eller som av mindre betydelse i verksamheten, såsom kontorslim eller diskmedel i personalköket, kan uteslutas ur förteckningen.

Säkerhetsdatablad

När en kemikalieförteckning upprättas på ämnesnivå bör den innehålla information om vilka kemiska ämnen som ingår i de kemiska produkter som används i verksamheten. Information om produkternas innehåll av klassificerade kemiska ämnen inhämtas från säkerhetsdatabladet.

LÄS MER

Så hur kan vi hjälpa?

Rådgivning, hjälp med säkerhetsdatablad och själva kemikalieförteckningen

Vi kan vägleda er rätt från början och se till att både har rätt säkerhetsdatablad, som utgör underlag för en kemikalieförteckning, och själva kemikalieförteckningen. Ni får ett effektivt kontrollverktyg som ger möjlighet att snabbt och enkelt se vilka riktiga och potentiella risker er verksamhet kan medföra. Vi anpassar er kemikalieförteckning till CLP-förordningens krav och uppdaterar den vid eventuella omklassificeringar av ingående ämnen eller ändringar i gällande regelverk.

LÄS MER OM KONSULTTJÄNSTER

AAA (trippel-A)

Företaget kreditbedömt som AAA (trippel-A) av Bisnode AB och sigill Diamant hos Upplysningscentralen (UC)

Back To Top