skip to Main Content
Tel 08-27 48 42 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Varför behöver Företagare en Kemikonsult?

kemikonsult

Undvik problem
med kontroll och kemikalieinspektionen

dokumentation

Ha dokumentation
utformad med den högsta kompetensen

uppdateringar

Bli uppdaterad
på de senaste förordningarna utan att lägga ner egen tid

säkerhetskonsult

Få hjälp och stöd
i alla frågor som gäller kemikaliehantering och farligt gods

Varför behöver Företagare en Kemikonsult?

kemikonsult

Undvik problem med
Kemikalieinspektionen

dokumentation
Ha dokumentationen
utformad med den högsta kompetensen

uppdateringar

Bli uppdaterad
på de senaste förordningarna utan att lägga ner egen tid

säkerhetskonsult

Få hjälp och stöd
på de senaste förordningarna utan att lägga ner egen tid

Din personliga kemikonsult och säkerhetskonsult

Vad är det för frågor vi kan hjälpa till med?

Vilka regler gäller för just min produkt i EU och Sverige?

Hur marknadsför man produkten vid försäljning på hemsidan?

Till vilka register skall produkten anmälas?

Har jag korrekta säkerhetsdatablad på svenska?

Hur skall märkningen på produkten se ut för att vara korrekt?

Vilken dokumentation behövs för farligt gods transport?

Hur skall vi registrera eller dokumentera våra byggvaror?

Vilka regler gäller för just min produkt i EU och Sverige?

Hur marknadsför man produkten vid försäljning på hemsidan?

Till vilka register skall produkten anmälas?

Har jag korrekta säkerhetsdatablad på svenska?

Hur skall märkningen på produkten se ut för att vara korrekt?

Vilken dokumentation behövs för farligt gods transport?

Hur skall vi registrera eller dokumentera våra byggvaror?

Skaffa en kemikonsult redan idag!

Att ha en svensk Kemikonsult är något som många mindre företag saknar. Någon man kan fråga när myndigheterna och kunderna ställer högre krav på dokumentationen vid försäljningen av kemikalier. Att hantera och sälja kemikalier är ett ansvarsfullt åtagande för företaget. Detta kräver snabba svar och lagenliga strategiska lösningar.

Miljölagstiftningen befinner sig i ständig förändring både lokalt och internationellt, vilket kräver en noggrann bevakning och anpassning. Genom sin gedigna kunskap inom miljörätt och mångåriga erfarenhet av miljöarbete, kan kemikonsult ge dig det försprång och den idérikedom du behöver i ditt miljöarbete.

Många av våra kunder använder oss som ett bollplank för att få bättre kontroll på den dokumentation (t.ex. säkerhetsdatablad, varningsetiketter, byggvarudeklarationer) som lämnas till myndigheter eller de uppdateringar som är nödvändiga. Vi genomför även rättsutredningar, riskbedömningar, trendanalyser och utbildningar, vilka kan skräddarsys efter önskemål.

Genom ett etablerat system och smidiga rutiner kan vi hålla ditt företag uppdaterat på nyheter och kommande förändringar. Vi erbjuder en solid miljöexpertis som vi har utvecklat sedan vi först kom in i branschen år 1995.  

AAA (trippel-A)

Företaget kreditbedömt som AAA (trippel-A) av Bisnode AB och sigill Diamant hos Upplysningscentralen (UC)

Skaffa en kemikonsult redan idag!

Att ha en svensk Kemikonsult är något som många mindre företag saknar. Någon man kan fråga när myndigheterna och kunderna ställer högre krav på dokumentationen vid försäljningen av kemikalier. Att hantera och sälja kemikalier är ett ansvarsfullt åtagande för företaget. Detta kräver snabba svar och lagenliga strategiska lösningar.

Miljölagstiftningen befinner sig i ständig förändring både lokalt och internationellt, vilket kräver en noggrann bevakning och anpassning. Genom sin gedigna kunskap inom miljörätt och mångåriga erfarenhet av miljöarbete, kan kemikonsult ge dig det försprång och den idérikedom du behöver i ditt miljöarbete.

Många av våra kunder använder oss som ett bollplank för att få bättre kontroll på den dokumentation (t.ex. säkerhetsdatablad, varningsetiketter, byggvarudeklarationer) som lämnas till myndigheter eller de uppdateringar som är nödvändiga. Vi genomför även rättsutredningar, riskbedömningar, trendanalyser och utbildningar, vilka kan skräddarsys efter önskemål.

Genom ett etablerat system och smidiga rutiner kan vi hålla ditt företag uppdaterat på nyheter och kommande förändringar. Vi erbjuder en solid miljöexpertis som vi har utvecklat sedan vi först kom in i branschen år 1995.

AAA (trippel-A)

Företaget kreditbedömt som AAA (trippel-A) av Bisnode AB och sigill Diamant hos Upplysningscentralen (UC)

Vi har samarbetat med Amasis under 15 år och det fungerar utmärkt för oss. Vår konsult utför upprättande av säkerhetsdatablad, säkerhetsrådgivning, utformning av etiketter och allmän kemisk rådgivning. Vi är mycket nöjda med servicen, hjälp och råd, så vi vill gärna rekommendera andra att anlita Amasis som kemikonsult.

Lennart Kugelberg
Atoy Automotive Sweden AB
Carl Magnus Walde

Vi har sedan 2004 fått hjälp med säkerhetsdatablad, säkerhetsrådgivning, myndighetstillsyn och varningsetiketter och dessutom stöd i våra kontakter med leverantörer och kunder. Amasis konsult AB håller oss uppdaterade på den senaste lagstiftningen kring våra produkter. Vi är mycket glada nöjda med den service som erbjuds. Vi rekommenderar andra som säljer kemiska produkter att anlita denna konsult.

Carl Magnus Walde
Interagro Skog AB

Vi har arbetat med Amasis konsult sedan några år tillbaka. Vi har anlitat Amasis Konsult AB angående kemikalier, registrering och lagstiftning samt stöd gällande uppdateringar. Vi är mycket nöjda med den service som erbjuds och därför rekommenderar vi Amasis Konsult AB som en mycket god partner till Simple Green Sweden AB.

Michael Jansson
Simple Green Sweden AB

Vi har fått hjälp med säkerhetsdatablad/etiketter, farligt godshantering och kontinuerlig utbildning av vår avsändande personal. Uppdatering sker hela tiden genom kontinuerliga kontakter med Amasis Konsult AB. Vi är mycket nöjda med den service och dokumentation som erbjuds. Vi rekommenderar även andra att anlita denna konsult. Amasis har hjälpt oss sedan år 2006.

Roald Skoglund
Kavo Scandinavia AB
Ändrade krav till säkerhetsdatablad

Ändringar av krav på information i säkerhetsdatablad (2021)

Den 1 januari ändrades krav vilken information som ska ingå i säkerhetsdatablad Nu finns kraven…

Läs mer

Anmälan till SCIP-databasen av produkter med ämnen ur kandidatlistan

Från och med den 5 januari 2021 är varje tillverkare, importör eller distributör, som släpper…

Läs mer
cancerframkallande ämne

17 nya ämnen med bl.a. titandioxid och kobolt som blir cancerframkallande

Sjutton nya ämnen förs in i bilaga VI till CPL-förordningen, som innehåller krav på klassificering…

Läs mer
CMR i textilier

CMR i textilier

Nya bestämmelser för textilier som innehåller cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen träder i kraft 1…

Läs mer

Uppdatering till förordning CLP – ATP 13 (Adaptation to Technical Progress)

Den 1 maj 2020 har en ny anpassning av CLP-förordning (bilaga VI) trätt i kraft.…

Läs mer
Handsprit

Framställning av Handsprit

Den 20 mars förenklade Kemikalieinspektionen reglerna för tillverkning av handsprit som räknas som biocid inom…

Läs mer
Back To Top