Skip to content
Tel 0705-42 56 74 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Lagstiftning för transport av farligt gods

Lagstiftning som reglerar transport av farligt gods uppfyller en viktig säkerhetsfunktion som förebygger skador och eliminerar risker kopplade till transportförfaranden.

För att minimera olyckor vid transport av farligt gods har Förenta Nationerna (FN) tagit fram harmoniserade klassificeringar och kommunikationshjälpmedel för de som transporterar falrigt gods på väg, sjö, flyg och järnväg. De flesta länder i världen har skrivit under dessa deklarationer. Reglerna uppdateras kontinuerligt och publiceras i skriften ”Recommendations on the transport of Dangerous Goods – Model Regulations.” Under flera år har man försökt att harmonisera reglerna för olika transportslag för att underlätta handel och handelsutbyte. Detta har gällt t.ex. volymerna för undantaget begränsad mängd.

Hur regleras transport av farligt gods

Transport av farligt gods regleras i Sverige av följande lagstiftning:

  • Lag (2006:263) om transport av farligt gods.
  • Förordning (2006:311) reglerar transport av farligt gods i detalj.
  • Föreskrifter för transport av farligt gods på väg, järnväg, sjö och i luft.

I Sverige regleras hantering av farligt gods i lagen om transport av farligt gods (2006:263). Denna lag säger i princip att ”Du skall göra vad du kan för en säker transport”. Förordningen om transport av farligt gods (2006:311) talar om vilka behöriga svenska myndigheter som är aktuella och som utöver tillsyn samt vilka föreskrifter för de olika transportslagen som gäller. Föreskrifterna talar om hur du skall göra exakt för att uppfylla lagen.

Följande transportmyndigheter ger ut föreskrifter för de olika transportslagen:

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), för transporter på land (väg och järnväg).
  • Transportstyrelsen (TS), för transporter på sjö och i luft.
Så hur kan vi hjälpa?

Rådgivning och lagbevakning

Hur kan vi hjälpa

Vi skapar förutsättningar för att er verksamhet ska fungera smidigt och lagenligt så att ingen risk uppstår i samband med era transporter. Med andra ord skapar vi en bas som hjälper er att utveckla och förstärka både er verksamhet och ert varumärke. 

Lagbevakning

Vi står för lagbevakning som gäller transport av era gods och vi gör säkerhetsbedömning hur era gods ska märkas, etiketteras och transporteras, så att detta kan ske smidigt och riskfritt för er verksamhet och för mottagaren. 

LÄS MER OM KONSULTTJÄNSTER

AAA (trippel-A)

Företaget kreditbedömt som AAA (trippel-A) av Bisnode AB och sigill Diamant hos Upplysningscentralen (UC)

Back To Top