skip to Main Content
Tel 08-27 48 42 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Från och med den 5 januari 2021 är varje tillverkare, importör eller distributör, som släpper ut på marknaden en vara innehållande mer än 0,1 % av särskilt farliga ämnen, skyldig att lämna information om detta till den så kallade SCIP-databasen. SCIP står för Substance of Concern In articles, as such or in complex objects (Products). Undantag gäller för återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsumenter, såsom butiker.

Bestämmelsen om anmälan till SCIP-databasen finns redan i EU:s avfallsdirektiv. Nu implementeras den i nationell lagstiftning i föreskriften (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biokemiska organismer.

Photo by Bernd Klutsch on Unsplash

Vad avses med en vara?

Lagstiftaren har avsiktligen valt att använda det utvidgade begreppet “vara” som en generalisering av både varor som sådana och komplexa föremål. Ev vara är antingen en beståndsdel (t.ex. blad, plastsked i ett stycke, O-ring) eller ett komplext föremål ( t.ex. pennvässare, soffa, fordonets motor, elektronisk utrustning). Det an även avse beståndsdelar i en vara (skruven, bladet och höljet är beståndsdelar i en pennvässare). En vara kan även vara en beståndsdel i en större vara (o-ringar i en förbränningsmotor, som i sin tur är en del av ett motorfordon). En vara kan också bearbetas till en annan vara (metallremsa kan bearbetas för att göra metallblad).

Vad innebär det för dig?

Om du säljer direkt till konsumenter, behöver du inte göra någonting. Om du däremot är tillverkare, importör eller distributör, är det dags att:

 • se över ditt sortiment;
 • se vilken information om dina varors innehåll saknas;
 • skapa en frågelista och kontakta leverantören för ytterligare information;
 • skapa åtgärdslista och handlingsplan;
 • se över budgetdelen.

Vad ska anmälan innehålla?

 • uppgifter om varans identitet;
 • ämnets namn, koncentration och var i varan som ämnet finns;
 • Information om hur varan ska hanteras på ett säkert sätt.

Varför denna lagstiftning?

EU has som mål att dels fördubbla den cirkulära materialanvändningen, dels minska förekomsten av ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön i dessa återvunna material. Dock kan avfall innehållande farliga ämnen, vara olämpligt att återvinna just på grund av förekomsten av sådana ämnen. Därför har man valt att reglera detta genom förebyggande åtgärder i form av lagstiftning. Syftet med regleringen är att säkerställa att informationen om varor som innehåller ämnen som ingår i kandidatlistan finns tillgängliga under hela livscykeln för både produkter och material, inklusive avfallet.

När är databasen klar?

Den slutliga versionen av SCIP-databasen är planerad att lanseras i oktober 2020. Innan dess har du möjlighet att testa den och lämna synpunkter till ECHA. Informationen i databasen ska göras tillgänglig för avfallsoperatörer och konsumenter.

Förenklad anmälan

Med den uppdaterade ECHA-inlämningsportalen kan du skicka ett förenklat SCIP- meddelande. Har en industrileverantör redan lämnat information om samma produkt till databasen, kan du som distributör enbart länka till denna anmälan. Detta kan avsevärt minskar din arbetsbelastning.

System-to-system uppdatering

System-till-system-tjänsten ger dig tillgång till SCIP-numret, som du kan använda för att hänvisa till information som redan finns i databasen. Tjänsten stöder också inlämning av en förenklad SCIP-avisering, så att du kan länka till dina industrileverantörers meddelanden för samma produkt.

Hur anmäler du?

För att kunna skapa ett registreringsunderlag (dossier), måste du i första hand ha tillgång till ECHA Cloud Services, som går att nå från https://echa.europa.eu och skapa ett konto där. Därefter måste du skriva in en juridisk person som blir anslutet till ditt konto (oftast är det ditt företag). Därefter kan du välja om du vill skapa ditt underlag direkt online eller göra det separat. Detta gör du genom att ladda plattformen till företagets egna IT- infrastruktur, och därefter ladda upp det på kontot.

Du har tillgång till både kandidatlistan och redan registrerade produkter för att underlätta processen. All detaljerad information kring anmälan från skapande av underlag till inlämningsbekräftelse kan hittas här: https://echa.europa.eu/documents/ 10162/28213971/SCIP_Database_Notifications.pdf/

63a1dbe6-20ce-2e37-46be-4293c809dc2f?

_cldee=dmVlcmEuc2FhcmlAZWNoYS5ldXJvcGEuZXU%3d&recipientid=contact-2cbf937 003d4e71180f8005056952b31-

eedb321244ad4bc8bed3b401d1c1a562&esid=52e2c70a-56e8- ea11-8122-005056b9310e

Vad kan vi hjälpa med?

 • Se över dina produkter och skapa en utvärderings- och åtgärdsplan.
 • Analysera produktinformationen och informationssystem som ditt företag använder sig av.
 • Skapa en handlingsplan för kontinuerlig registrering.
 • Hjälpa med registreringen.

Läs mer om våra konsulttjanster

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top