skip to Main Content
Tel 0705-42 56 74 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Hall Miba AB – ett företaget som säljer kemiska produkter till professionella användare – bensinstationer och dagligvaruhandlare i hela Skandinavien.

Bilvård är en av företagets största produktgrupper och nästan alla artiklarna i gruppen innehåller kemikalier. På grund av detta är det så viktigt för företaget att ha sten koll på kemikaliehantering och genomföra korrekta rutiner som gäller hantering av kemikalier.

Alla bilder: @hallmiba, Instagramm

Seminarium i kemikaliehantering i Alvesta

Den 22 augusti 2019 genomförde Amasis Konsult AB ett seminarium i kemikaliehantering för företaget Hall Miba AB. Huvudkontoret ligger i småländska Alvesta, där utförde en av våra kemikonsulter en dags utbildning session. Nästan hela företaget var med och lyssnade.

Seminariet i kemikaliehantering omfattade:

  • EU:s kemikalielagstiftning
  • Svenska regler och förordningar som styr kemikaliehantering
  • Skillnad mellan kemisk produkt och vara
  • Leverantörens ansvar
  • Klassificering och märkning
  • Säkerhetsdatablad
  • Miljösanktionsavgifter
  • Kommande ändringar i kemikalielagstiftningen
  • Ny information från Giftinformationscentralen
Utbildning kemikalier
Seminarium i kemikaliehantering för Hall Miba AB
Back To Top