skip to Main Content
Tel 0705-42 56 74 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Amasis AB har hjälpt oss med utforming av säkerhetsdatablad. För vår verksamhet är det väldigt viktigt att ha säkerhetsdatablad professionellt gjort och uppdaterat. Vi är väldigt nöjda med vår kemikonsult och kan rekommendera Amasis till alla företagare som jobbar med kemikalier.

Recensioner
Back To Top