skip to Main Content
Tel 0705-42 56 74 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Vi har fått hjälp med säkerhetsdatablad och varningsetiketter. Vi känner att Amasis avlastar oss gällande de kemiska lagkraven. Vi rekommenderar andra som säljer kemiska produkter att anlita denna konsult. Vi har arbetat med Amasis Konsult sedan år 2008.

Håkan Söderkvist Le Tonkinois Skandinavia AB
Back To Top