skip to Main Content
Tel 0705-42 56 74 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Vi har arbetat med Amasis Konsult sedan år 2002. Vi har fått hjälp med säkerhetsdatablad och säkerhetsrådgivning kring farligt gods samt anmälan till olika register. Amasis konsult AB håller oss uppdaterade på den senaste lagstiftningen kring våra produkter. Vi är mycket nöjda med den service som erbjuds. Vi rekommenderar andra som säljer kemiska produkter att anlita denna konsult.

Back To Top