Miljö- och kemikonsulterna

Säkerhetsdatablad och varningsetiketter

Vi klassificerar ämnen och beredningar och utformar säkerhetsdatablad enligt myndigheternas förordningar samt bifogar en lagstadgad utredning. Läs mer!

Säkerhetsrådgivning

Vi erbjuder säkerhetsrådgivning kring transport av farligt gods för väg och sjö. Amasis Konsult AB har Säkerhetsrådgivare godkänd av MSB. Läs mer!

Utbildning i kemikaliehantering

Amasis tillhandahåller skräddarsydda utbildningar i kemikaliehantering, säkerhet och dokumentation av farligt gods för väg- och sjötransport.
Läs mer!

Anmälningar och tillståndsärenden enligt miljöbalken

Amasis Konsult AB hjälper Dig med anmälan av miljöfarlig verksamhet, anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister och ansökan tillstånd för farliga kemiska produkter. Läs mer!

biocider_mini

Amasis Konsult AB hjälper Dig även med anmälan av biocider samt växtskyddsmedel. Läs mer!