Miljökonsulterna Amasis


Säkerhetsdatablad och varningsetiketter

Vi klassificerar ämnen och beredningar och utformar säkerhetsdatablad enligt myndigheternas förordningar samt bifogar en lagstadgad utredning. Läs mer!

Säkerhetsdatablad och varningsetiketter


Säkerhetsrådgivning

Vi erbjuder säkerhetsrådgivning kring transport av farligt gods för väg och sjö. Amasis Konsult AB har Säkerhetsrådgivare godkänd av MSB. Läs mer!

Säkerhetsrådgivning


Utbildning i kemikaliehantering

Amasis tillhandahåller skräddarsydda utbildningar i kemikaliehantering, säkerhet och dokumentation av farligt gods för väg- och sjötransport.
Läs mer!

Utbildning i kemikaliehantering


Anmälningar och tillståndsärenden enligt miljöbalken

Amasis Konsult AB hjälper Dig med anmälan av miljöfarlig verksamhet, anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister och ansökan tillstånd för farliga kemiska produkter. Läs mer!

Anmälningar och tillståndsärenden enligt miljöbalken


Ansökan om tillstånd för biocider och växtskyddsmedel

Amasis Konsult AB hjälper Dig även med anmälan av biocider samt växtskyddsmedel. Läs mer!

biocider_mini

Byggvaror

Vi upprättar Byggvarudeklarationer, anmäler till BASTA registret och ansöker till Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Läs mer:

 

Amasis Konsult AB

Storgatan 25
171 63 SolnaTel 08-27 48 42


info@amasis.se

favicon

Organisationsnr.

556510-6837