skip to Main Content
Tel 08-27 48 42 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna

Vad är ett coronavirus?

Coronavirus tillhör en stor virusfamilj som kan orsaka sjukdom hos djur eller människor. Hos människor har flera olika typer av coronavirus orsakat luftvägsinfektioner som varierar från förkylning till svårare sjukdomar, såsom Mellanösterns respiratoriskt syndrom (MERS) och svårt akut andningssyndrom (SARS). Det senast upptäckta coronaviruset orsakar coronavirussjukdom COVID-19.

Vad är COVID-19?

COVID-19 är det smittsamma tillståndet orsakat av det senast identifierade coronaviruset. Det nya viruset blev känt i samband med sjukdomsutbrottet som började i Wuhan, Kina, i december 2019.

Vilka är symptomen vid COVID-19?

Enligt Världshälsoorganisationen är de vanligaste symptomen vid COVID-19 feber, trötthet och torrhosta. Vissa patienter kan utveckla värk och smärta, nästäppa, snuva, halsont eller diarré. Dessa symtom är vanligtvis milda och gradvis utveckling. Vissa människor smittas utan att utveckla några symtom eller uppleva försämring av allmänt tillstånd. Cirka 80% av de smittade blir friska utan att behöva någon form av särskild behandling. I genomsnitt blir 1 av 6 personer, som smittats med COVID-19, allvarligt sjuk och utvecklar andningskomplikationer. Äldre människor, och andra med underliggande hälsoproblem såsom högt blodtryck, hjärtproblem eller diabetes, är mer benägna att bli allvarligt sjuka. Sök läkare vid feber, hosta och andningssvårigheter.

Hur sprids COVID-19?

Du kan bli smittat med  COVID-19 av andra som bär på viruset. Sjukdomen kan överföras från person till person via små droppar från näsan eller munnen som sprids när en person med COVID-19 hostar eller andas ut. Dessa droppar landar på föremål och ytor runt personen. Andra människor fångar sedan COVID-19 genom att röra vid dessa föremål eller ytor och sedan vidröra deras ögon, näsa eller mun. Du kan också bli smittad med COVID-19 om du andas in droppar från en person smittad med COVID-19 som hostar ut eller andas ut droppar. Därför är det viktigt att hålla sig på mer än 1 meters avstånd från en som är sjuk.

Hur kan jag skydda mig mot COVID-19?

Det svenska företaget FrostPharma AB har lanserat ett handdesinfektionsmedel OXISKIN®PLUS. Produkten innehåller unikt stabiliserad väteperoxid 3%, vilket stoppar calicivirus orsakar vintern obehag och har även visat effekt mot coronavirus.

OXISKIN®PLUS ger ett effektivt skydd mot virus, bakterier och svamp. Enligt EN-test 14476 dödar det calicivirus med> 99,99% vilket orsakar vinter kräkningar. EN-testet har också visat effekter på flertalet andra virus, inklusive Coronavirus, Rotavirus, Ebolavirus, Hepatitis A, parvovirus och influensavirus. OXISKIN®PLUS har en större långtidsverkan än t.ex. etanol som förlorar sin effekt efter avdunstning.

OXISKIN®PLUS är långtidsverkande, luktfri, klibbar inte och torkar inte ut huden. Efter användning konverteras OXISKIN®PLUS till syre och vatten. Det ger ett effektivt skydd samtidigt som det är skonsamt mot både huden och miljön.

Hur minskar du risken att smittas eller sprida coronaviruset?

  • Rengör händerna regelbundet med tvål och vatten. Därefter upprepar du det med Oxiskin® Plus.
  • Håll minst 1 meters avstånd mellan dig själv och alla som hostar eller nyser. De små vätskedropparna från näsan eller munnen kan innehålla virus. Genom att vara för nära kan du andas in dropparna, inklusive COVID-19-viruset om personen som hostar har sjukdomen.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun, eftersom händerna berör många ytor och kan plocka upp virus. Om händerna är förorenade kan de överföra viruset till dina ögon, näsa eller mun. Därifrån kan viruset komma in i kroppen och kan göra dig sjuk.
  • Se till att du och andra omkring dig följer god andningshygien. Täck för munnen och näsan när du hostar eller nyser, och kassera den använda näsduken omedelbart.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Om du har utvecklat feber, hosta och andningssvårigheter, kontakta läkare. Följ anvisningarna från www.folkhalsomyndigheten.se
  • Håll dig medveten om de senaste COVID-19 hotspots (städer eller lokala områden där COVID-19 sprider sig stort). Undvik att resa – särskilt om du är en äldre person eller har diabetes, hjärt- eller lungsjukdom.

Amasis Konsult AB hjälper till

Vi har arbetat med FrostPharma AB sedan 2017 med att ta fram dokumentation för deras kemiska produkter. Högkvalitativa säkerhetsdatablad har tagits fram för FrostPharmas krävande kunder. Vi har anmält produkterna till olika register och bidragit med kontakter för att hitta nya produkter och marknader genom vårt stora nätverk av konsulter och kunder.

Under det pågående utbrottet av Coronavirus har vi, genom att bistå med hjälp till Frost Pharma AB, engagerat oss även internationellt. Vi har förmedlat information för de företag som importerar och säljer Frost Pharmas desinfektionsmedel. Desinfektionsmedel är ofta klassificerade som läkemedel eller medicinskt tekniska produkter. Eftersom Oxiskin Plus är en biocid inom produkttyp 1, desinfektionsmedel för mänsklig hygien, kan det vara svårt för inköpare som är vana vid, och känner till den medicinska lagstiftningen, att förstå sig på biocidlagstiftningen. Det är här som vår expertis kommer i fråga genom att vi bl.a. informerar om hur denna EU förordning om biocider fungerar. Vi har sedan utbrottet startade stått i stand-by dygnet runt för att besvara lagstiftningsfrågor åt FrostPharma AB och deras kunder.

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top