Skip to content
Tel 0705-42 56 74 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna
Om Säkerhetsdatablad
1. Säkerhetsdatablad – Vad granskas av Kemikalieinspektionen?
2. Vilken nytta kan du ha av säkerhetsdatablad?
3. Var ska säkerhetsdatablad finnas?
4. Säkerhetsdatablad på engelska
5. Ändringar av krav på information i säkerhetsdatablad (2021)
Säkerhetsdatablad på engelska
Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash

När du säljer kemiska produkter till yrkesmässiga användare utomlands, kan dessa behöva ha säkerhetsdatablad för dessa produkter. Trots att säkerhetsdatablad på svenska följer bestämmelserna i Reach, kan de vara olämpliga att använda för utländska kunder. De måste kunna förstå och därmed kunna använda informationen i dessa underlag. I ett sådant fall kan säkerhetsdatablad utfärdas på engelska. Då följer man en mall för engelsk version och översätter innehållet med beaktande av samtliga tekniska och rättsliga nyanser. Av denna anledning kan det vara olämpligt att använda en översättningsbyrå som inte besitter kunskaper i kemi och internationell miljölagstiftning. Nationella hygieniska gränsvärden i Sverige skiljer sig exempelvis från europeiska, vilket måste beaktas vid översättningen av eller skapande av ett helt nytt säkerhetsdatablad på engelska. 

Ofta kompletterar vi säkerhetsdatablad med en så kallad kemikalisäkerhetsutredning (KSU) som kunden använder som kommunikationsunderlag med sin klient. Av KSU kan köparen enkelt utläsa vilka regler som dennes köp kan aktualisera. Detta hjälper att planera åtgärder och göra preliminär kostnadsberäkning. Ibland kan säljare, efter samråd med köparen, justera receptur av produkten för att göra produkten mindre hälsofarlig och underlätta rättslig hantering för köparen. Det kan exempelvis avse sänkning av ämneshalten för cancerframkallande ämnen. 

Att ha säkerhetsdatablad på engelska tillgängliga skapar ett komplementärt servicevärde för dina internationella kunder och signalerar att ditt företag är väl införstådd med lagar och regler på området. Sammanlagt illustrerar det en hög nivå av expertis. Säkerhetsdatablad utgör också underlag för etiketter som ska sättas på produktförpackningar. Ibland kan det förekomma olika meningar hur ett ämne ska klassas, särskilt när ämnet inte har en officiell klassificering. Vissa länder kan ha hårdare syn på vissa klassificeringar. Om någon av beståndsdelarna i din kemiska produkt bör, enligt din internationella klient, ha hårdare klassificering, kan detta påverka produktens slutklassificering. Dock, har du ett säkerhetsdatablad och kemikaliesäkerhetsutredning tillhands, kan du enkelt genomföra förändringar och skicka till din klient det rätta underlaget, som denne lägger till grund för sina produktetiketter. 

Du avgör själv hur pass serviceinriktad och proaktiv du vill vara i ditt sätt att driva affärer men kom ihåg att du skapar värde för dina kunder genom att ge dem det de inte vet att de behöver.

Läs mer om säkerhetsdatablad

0 komentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top