Skip to content
Tel 0705-42 56 74 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna
Om Säkerhetsdatablad
1. Säkerhetsdatablad – Vad granskas av Kemikalieinspektionen?
2. Vilken nytta kan du ha av säkerhetsdatablad?
3. Var ska säkerhetsdatablad finnas?
4. Säkerhetsdatablad på engelska
5. Ändringar av krav på information i säkerhetsdatablad (2021)

Är du tillverkare eller importör av kemiska produkter för vilka det finns krav på säkerhetsdatablad, bör du ha dessa dokument tillgängliga i din administrativa infrastruktur. Dessa kan finnas kopplade till ditt produktregister för respektive produkt eller ha ett separat bibliotek. Du väljer själv hur du enklast organiserar detta i din verksamhet. Du bör spara dessa dokument i minst tio år. Däremot måste det var snabbt och enkelt att få fram säkerhetsdatablad, när dina produkter förvärvas av eller transporteras till yrkesmässiga användare.

Var ska säkerhetsdatablad finnas
Photo by C M on Unsplash

Importerar du varor från utlandet, bör du fråga försäljaren om säkerhetsdatablad. Saknas ett sådan dokument hos försäljaren, bör du kontakta tillverkaren och inhämta eventuellt underlag, såsom receptur och testresultat för att kunna skapa ett eget säkerhetsdatablad. Alla yrkesmässiga användare som sätter ut en kemisk produkt på marknaden för vilken säkerhetsdatablad behövs, måste kunna visa upp ett sådant vid begäran från Kemikalieinspektionen vid eventuell inspektion, köpare i distributionskedjan, samt bör dessa blad vara tillgängliga för vårdpersonal vid eventuella hälsofaror samt räddningstjänsten vid miljöfaror. 

Har du anlitat en konsult för att ta fram ett säkerhetsdatablad, bör konsulten ha en kopia av ditt dokument sparat i fall du behöver rådgivning kring produkten och dylikt. Baserad på dokumentet, kan konsulten även informera dig när bladet behöver uppdateras eller eventuellt ändras pga. tillkomst av nya regler. Säkerhetsdatablad bör lämnas av importörer och tillverkare kostnadsfritt i pappers- eller elektroniskt format, senast vid leverans av produkter. Att enbart hänvisa till en webbplats där säkerhetsdatablad finns är inte tillräckligt. Du måste aktivt tillhandahålla antingen en länk till dokumentet eller skicka direkt själva bladet till kunden för att kravet på tillhandahållande ska anses vara uppfyllt. 

Från och med den 1 januari 2021 ändras kraven avseende information i säkerhetsdatablad. Informationshanteringen kring nanoformer ändras bland annat, samt innehåll i avsnitt 9 förändras till följd av nya krav för klassificering och märkning. Detta innebär att du måste se över och eventuellt uppdatera dina dokument. Vidare bör du se om dina kunder behöver erhålla dessa uppdaterade underlag. Uppdaterade säkerhetsdatablad skall skickas till de yrkesmässiga kunder som köpt produkten de senaste 12 månaderna. 

Läs mer om säkerhetsdatablad

0 komentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top