skip to Main Content
Tel 08-27 48 42 info@amasis.se Göran Perssons väg 39, 171 55 Solna
Om Säkerhetsdatablad
1. Säkerhetsdatablad – Vad granskas av Kemikalieinspektionen?
2. Vilken nytta kan du ha av säkerhetsdatablad?
3. Var ska säkerhetsdatablad finnas?
4. Säkerhetsdatablad på engelska
5. Ändringar av krav på information i säkerhetsdatablad (2021)

Den 1 januari ändrades krav vilken information som ska ingå i säkerhetsdatablad

Nu finns kraven om sammanställning av säkerhetsdatablad i bilaga II till Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006. Bilagan har omarbetats och nya krav och förtydliganden har införts som resultat av regeländringen. Dessa ändringar nämns även i en ändringsförordning som trädde i kraft den 1 januari 2021.

De nya reglerna ger dock möjlighet till en övergångsperiod som varar fram till 1 januari 2023. Till dess är det frivilligt att uppdatera säkerhetsdatabladen i enlighet med det nya formatet. Undantaget avser säkerhetsdatablad som redan har förmedlats, de som uppdaterats enligt artikel 31.9 och säkerhetsdatablad som uppdaterats med en UFI-kod.

Den 1 januari 2023 ska dock samtliga säkerhetsdatablad utformas i enlighet med det nya formatet.

Exempel på ändrade krav på information i säkerhetsdatablad

Information om nanoformer av ämnet ska föras in i flera avsnitt i säkerhetsdatabladet. Det ska även anges hur nanoformerna av ämnet hanteras på ett säkert sätt.

Avsnitt 3 ska innehålla information om särskilda koncentrationsgränser, multiplikationsfaktorer och uppskattade toxiciteter som fastställs i enlighet med CLP-förordningen, om sådan information är tillgänglig.

I avsnitt 9 införs det nya krav för fysikaliska och kemiska egenskaper som följer ändringarna i det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS).

CLP-förordningen anger nya krav på UFI-kod för blandningar. I bilaga II till Reach stagas var i säkerhetsdatabladen UFI-koden ska infogas.

Avsnitt 11 och 12 ska innehålla information om hormonstörande egenskaper.

Vi på Amasis Konsult AB har redan nu börjat utforma säkerhetsdatablad för våra kunder i enlighet med de nya kraven. Detta ger våra kunder möjlighet att smidigt anpassa sig till de nya reglerna och få fram nödvändig information om sina produkter i god tid. Vi genomför vår rådgivande funktion i kommunikation med deras leverantörer när det gäller framtagande av olika viktiga uppgifter för säkerhetsdatablad. Det hjälper våra kunder att ligga i framkant av de olika förändringarna och leverera tjänster med hög kvalité. Våra kunder får mer tid över för din riktiga verksamhet och vi tar hand om detaljerna som ”smörjer verksamhetshjulen”.

För mer information

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top